البحران فی لغةالیونانین

نظر شما:

رسالات طبّی از مؤلّفانی ناشناخته به زبان عربی. نسخ سدهٔ ۱۰ق، انجام افتاده، عنوان و نشان به شنگرف، کاغذ دولت آبادی، قطع نیم رُبعی، بدون رکابه، جزوهای ۸برگی، جلد تیماج قهوه ای ضربی سرطبل دار.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۶۹۲/۰۱۱
موضوع اثر : واژه‌نامه‌های زبان یونانی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی