مجمع الباقی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نستعلیق اسدالله تهرانی در شنبه ۱۱ محرم ۱۳۲۳، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ فرنگی در ۱۱۸ برگ ۹ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه ابری فرنگی و عطف و گوشه میشن است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۷۰۴/۰۰۰
پدید آورندگان : اسدالله تهرانی (خوشنویس)
موضوع اثر : اندرزنامه‌ها/ ضرب‌المثلهای فارسی
تاریخ خلق : ۱۳۲۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن، کاغذ ابری،
تکنیک : دستنویس، رویه ابری فرنگی،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان