اصالةالبراعة قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف محمد باقر بهبهانی، نسخ محمد محسن استرآبادی در ۱۲۰۱، بر کاغذ پسته ای در ۲۶ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، ابعاد اثر ۱۶/۳*۱۱ و جلد آن میشن قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۷۳۳/۰۰۴
پدید آورندگان : محمدباقربن محمداکمل بهبهانی (مولف)
موضوع اثر : برائت (اصول فقه)
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان