حدایق‌السحر فی دقایق‌الشعر قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف رشید وطواط، نستعلیق خوش ۱۲۶۱، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ آهار مهره ی فرنگی و ترمه در ۵۷ برگ ۱۱ سطری نوشته شده، ابعاد نسخه ۲۰* ۱۳ و جلد آن عطف و گوشه میشن و رویه کاغذ آبی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۷۴۹/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدبن محمد رشید وطواط (مولف)
موضوع اثر : فن شعر
تاریخ خلق : ۱۲۶۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : آهارمهره فرنگی و ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، رویه کاغذ ابری،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : میشن
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان