شواکل‌الحور فی شرح هیاکل‌النور

نظر شما:

تالیف دوانی، شکسته نستعلیق سده ۹ و نیمه ی پایان نو نویس به نستعلیق مهدی قلی حسنی در ۱۰۵۳در قم، عنوان و نشان شنگرف، حاشیه ها با نشانه ی « منه، صحاح، عث» بر کاغذ آهار مهره ی فرنگی و ترمه در ۷۲ برگ ۱۶ سطری نوشته شده، ابعاد نسخه ۲۰* ۱۳ و جلد آن عطف و گوشه میشن و رویه کاغذ آبی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۷۴۹/۰۰۲
پدید آورندگان : دوانی (مؤلف) مهدی قلی حسنی (کاتب)
موضوع اثر : فلسفه اسلامی
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۹) تا ۱۰۵۳ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : آهارمهره فرنگی و ترمه، چرم میشن، رویه کاغذ آبی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :