پاسخ محمدبن باقر پسر محمد جعفر درباره روایت مجلسی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نستعلیق سده ۱۳، با جدول وکمند، بر کاغذ آهارمهره فرنگی در ۷ برگ ۱۱ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن لاجوردی و حاشیه و آستر قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۸۱۷/۰۰۲
پدید آورندگان : شمس الدین (خطاط)
موضوع اثر : علی‌بن ابی‌طالب (ع)/ قضاوتها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ آهارمهره فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، جدول کشی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان