الاصول الاربعمائة: کتاب حسین‌بن عثمن‌بن شریک قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

دارای دفتر های زیدزراد، عصفری، عاصم ، حناط، نرسی، دو حضرمی، قرشی، عبدالملک، متنی حناط، سندی، حسین بن شریک، کابلی، سلام و ابن اسباط. نسخ عبدالوهاب بن حسن کاتب در ۱۸ شعبان ۱۲۷۲، عنوان و نشان شنگرف، حاشیه‌ها با نشانه "م ر ح" گویا از حر عاملی چون از روی نوشته‌ای نوشته شده است. بر کاغذ آهارمهره ی فرنگی در ۷۷ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن قهوه ای ضربی نو است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۹۶۱/۰۱۲
پدید آورندگان : عبدالوهاب‌بن محمدحسن کاتب (خطاط)
موضوع اثر : اربعینات
تاریخ خلق : ۱۸ شعبان ۱۲۷۲ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان