بحارالانوار الجامعة لدررالاخبار

نظر شما:

این نسخه دارای کاغذهای ترمه به تالیف و خط محمدباقر بن محمد تقی مجلسی در سال ‎۱۱۰۰‎- قرن ‎۱۲ هجری قمری می باشد که با جلد میشن زرد لبه دار صحافی شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۰۰۴/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدباقر بن محمدتقی مجلسی (مؤلف) محمدباقر بن محمدتقی مجلسی (خطاط)
موضوع اثر : احادیث شیعه-- قرن ‎۱۱ق.
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ ترمه