الکشکول

نظر شما:

این نسخه خطی بر روی کاغذهای ترمه به تالیف شیخ بهایی و در سال ‎۱۰۵۰‎- قرن ‎۱۱ هجری قمری کتابت شده است و نزدیکترین زمان مکتوب به زمان مولف شهیر میباشد که جلد میشن سرخ دارد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۱۵۲/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن حسین شیخ بهائی (مؤلف) منوچهر مقصود (خطاط)
موضوع اثر : ‎۱. ادبیات عربی -- مجموعه‌ها. ‎۲. اسلام -- مجموعه‌ها.
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ ترمه