بندی چند درباره فرشتگان ترکمانان آق قویونلو

نظر شما:

نسخ سده ی ۱۰، یادداشت تملک محمد امین، بر کاغذ پسته ای در دو صفحه ۱۸ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی سرطبل دار است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۲۰۹/۰۰۳
موضوع اثر : فرشته‌ها/ ملائکه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ترکمانان آق قویونلو روی بر خط زمان