ادب‌الکاتب

نظر شما:

تالیف ابن قتیبه دینوری، نسخ، عنوان و نشان شنگرف، با مهر «عبده سید محمد رضوی» ، تملک سید محمد بن محمد مقیم با فهرست رساله ها، بر کاغذ ترمه در ۸۳ برگ ۲۶ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن قهوه ای ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۲۴۰/۰۰۱
پدید آورندگان : ابن قتیبه دینوری (مولف)
موضوع اثر : ادبیات عربی
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ ترمه