[تفسیر القرآن]

نظر شما:

نسخ، دارای مهر حسین بن علی، در صفحه عنوان این رساله (ص ‎۵۵۲) نام ‎۱۵ کتاب که در تملک کسی بوده و حساب شب جمعه کربلایی مهدی بقال، ص ‎۵۶۴ چند دعای مختلف و بدون ارتباط نوشته شده است، یادداشت خریداری نسخه بدون قیمت و اسم و تاریخ، تملک محمدعلی طوسی که نسخه به واسطه از ارشد فرزندان مؤلف به او رسید است، بر کاغذ آهارمهره ی فرنگی در ۶ برگ ۲۷ سطری نوشته شده، جلد اثر گالینگور است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۳۳۸/۰۰۳
موضوع اثر : تفاسیر
تاریخ خلق : قمری
رنگ : سفید
جنس : کاغذ آهارمهره نازک ته‌نقش‌دار، گالینگور،
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :