کتاب النفطة قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

گویا سخنان شیخ مرتضی، نسخ سده ۱۳، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ آهارمهره ی فرنگی در ۹۴ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر سبز و قهوه ای ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۴۵۱/۰۰۲
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ مهره فرنگی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان