فواید صرفیه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف اسدالله منجم برای فرزندش نصرالله در ۱۳۰۹ از فعد ثلاثی مزید تا امر، نستعلیق، عنوان و نشان شنگرف، از آن کتابخانه ی بهاءالدوله بهمن میرزا پسر فتحعلی شاه با تاریخ جمادی الاول ۱۲۶۸، بر کاغذ فرنگی در ۴ برگ ۲۶ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۴۸۲/۰۱۳
پدید آورندگان : اسدالله منجم (مولف)
موضوع اثر : صرف زبان عربی
تاریخ خلق : ۱۳۰۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان