حسن و عشق نعمت خان عالی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف نعمت خان عالی منشی، نستعلیق ۸ شعبان ۱۲۶۸ به دستور شاهزاده بهاءالدوله به همراه تعریفی از رساله پس از پایان رساله در دو صفحه، عنوان و نشان شنگرف، از آن کتابخانه ی بهاءالدوله بهمن میرزا پسر فتحعلی شاه با تاریخ جمادی الاول ۱۲۶۸، بر کاغذ فرنگی در ۱۲ برگ ۱۴ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۴۸۲/۰۱۵
پدید آورندگان : نعمت خان عالی (مؤلف)
موضوع اثر : نامه‌های فارسی
تاریخ خلق : ۸ شعبان ۱۲۶۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان