جواهر الاسرار و عجائب الدنیا قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف آذری طوسی مشهور به شیخ آذری متوفی در ۸۶۶، نسخ جمادی الثانی ۱۲۹۰، دارای یک مهر بیضی شکل ناخوانا و تاریخ های متعدد در صفحه عنوان از ۱۳۰۹ تا ۱۳۲۲، بر کاغذ آهارمهره ی فرنگی در ۱۱۷ برگ ۲۰ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۰۲/۰۰۰
پدید آورندگان : حمزه بن علی آذری اسفراینی (مولف)
موضوع اثر : شگفتیهای جهان
تاریخ خلق : جمادی‌الثانی ۱۲۹۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : آهارمهره فرنگی، چرم تیماج،
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان