المسائل‌الکمالیة ترکمانان آق قویونلو

نظر شما:

ابومنصور جمال‌الدین، حسن بن یوسف بن مطهّر حلّی معروف به علامه حلّی، از علمای شیعه قرن هشتم قمری(۶۴۸ - ۷۲۶)، نستعلیق ۸۵۴، عنوان و نشان شنگرف، دارای مهر فتح الله الواعظ، بر کاغذ ترمه ختایی در ۹ برگ ۲۰ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۲۶/۰۱۱
پدید آورندگان : ابومنصور جمال‌الدین، حسن بن یوسف بن مطهّر حلّی (مؤلف)
موضوع اثر : اصول دین/ فروع دین
تاریخ خلق : ۸۵۴ قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه ختایی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۹ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ترکمانان آق قویونلو روی بر خط زمان