المثلث ترکمانان آق قویونلو

نظر شما:

تالیف ابوعلی محمد بن احمد قطرب بصری درگذشته ی ۲۰۶، نستعلیق ۸۵۴، عنوان و نشان شنگرف، دارای مهر فتح الله الواعظ، بر کاغذ ترمه ختایی در ۳ برگ ۲۰ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۲۶/۰۱۵
موضوع اثر : هندسه
تاریخ خلق : ۸۵۴ قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه ختایی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۹ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : هندسه
دوره تاریخی ترکمانان آق قویونلو روی بر خط زمان