الشریعة کالسفینة و الطریقة کالبحر و الحقیقة کالدر ترکمانان آق قویونلو

نظر شما:

احمدبن عمر بن محمد خیوَقی خوارزمی کنیه ابوالجناب و ملقب به نجم‌الدین و طامةالکبری و مشهور به شیخ ولی‌تراش از صوفیان ایرانی سده ی ششم و هفتم هجری(۵۴۰ - ۶۱۸)، نستعلیق ۸۵۴، دارای مهر فتح الله الواعظ، بر کاغذ ترمه ختایی در ۲ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۲۶/۰۱۶
پدید آورندگان : نجم الدین کبری، احمد بن عمر (مؤلف)
موضوع اثر : دین/ آداب طریقت/ حقیقت
تاریخ خلق : ۸۵۴ قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه ختائی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۹ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ترکمانان آق قویونلو روی بر خط زمان