مواعظه حسنه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف سید حسن کاشانی در رد علمای اصفهان، در آن بارها از ظل السلطان یاد رفته است، نستعلیق سده ۱۴، عنوان و نشان و جدول و کمند شنگرف ، در پایان شعری هجایی در مدح ظل السلطان آمده، بر کاغذ فلفل نمکی آبی در ۵۵ برگ ۷ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ ساغری و عطف و گوشه ها میشن قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۸۲/۰۰۰
پدید آورندگان : حسن کاشانی (مؤلف)
موضوع اثر : دفاعیه‌ها و ردیه‌ها/حسن کاشانی
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۴) تا قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : فلفل نمکی آبی، رویه کاغذ ساغری، چرم میشن،
تکنیک : دستنویس، جدول و کمند، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان