الفوائد الرضویه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف محمد سعیدبن محمد مفید قمی معروف به قاضی سعید قمی (۱۰۷۱–۱۰۱۲ خورشیدی) فیلسوف، مجتهد، مرجع تقلید شیعه و محدث بزرگ قرن دوازدهم هجری قمری، شکسته نستعلیق محمداسماعیل بن علی اصغر موسوی هزارجریبی در ۱۲۵۱، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ پسته ای در ۱۸ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذی عطف تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۸۷/۰۰۱
پدید آورندگان : محمداسماعیل موسوی هزار جریبی (خطاط) محمد سعید بن محمد مفید قاضی سعید قمی (مؤلف)
موضوع اثر : توحید /فلسفه
تاریخ خلق : ۱۲۵۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان