مجمل‌الاصول قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف کیا کوشیار پسر لبان پسر باشهری گیلی( سده ۴)، نستعلیق ۱۵ رمضان ۱۲۳۴، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ پسته ای در ۵۳ برگ ۱۴ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ ابری و عطف و گوشه تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۰۵/۰۰۱
پدید آورندگان : کوشیاربن لبان کیا (مولف)
موضوع اثر : حساب/اصول
تاریخ خلق : ۱۲۳۴ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای، چرم تیماج، رویه کاغذ ابری،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان