نفایس‌ الفنون آملی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف شمس الدین محمد بن محمود آملی، شکسته نستعلیق محمد محسن بن محمدکاظم اشرفی مازندرانی در ۲۷ ذیقعده۱۲۲۸ در همدان، عنوان و نشان شنگرف، با یادداشت خریداری اسماعیل خان پهلوان حسین به سه تومان در روز ۱۱ شوال ۱۲۸۹، بر کاغذ پسته ای در ۳۱ برگ ۱۸ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۳۲/۰۱۲
پدید آورندگان : شمس الدین محمد بن محمو د آملی (مؤلف) محمد محسن بن محمد کاظم (کاتب)
موضوع اثر : بخش تصوف
تاریخ خلق : ۱۲۲۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, نسخه خطی
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان