القصیده‌الفائیة قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

ابن الحجاج الکاتب الشیعی البغدادی درگذشته ی ۳۹۱، نسخ سده ۱۳، تملک مرتضی بن ابراهیم نجفی در ۱۲۸۴ و تملک کاظم بن الحسینی العاملی در ۱۲۹۰، دارای دو مهر ناخوانا، بر کاغذ فستقی در ۳ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ ابری فرنگی و عطف و گوشه ها تیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۶۹/۰۰۷
پدید آورندگان : ابن الحجاج الکاتب الشیعی البغدادی (شاعر)
موضوع اثر : شعر عربی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای، رویه ابری فرنگی ، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان