ترجمه نجاةالسالکین یا حیدریه شیخ احسائی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

ترجمه ی محمود بن محمد تبریزی در سده ۱۳، نسخ سده ۱۳، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ فستقی در ۱۳۰ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای تیره ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۳۴/۰۰۲
پدید آورندگان : محمودبن محمد تبریزی (مترجم) احمد بن زین الدین احسایی (مؤلف)
موضوع اثر : فقه جعفری/رساله عملیه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : آبی
جنس : کاغذ فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, نسخه خطی
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان