لغزالزبدة افشاریه

نظر شما:

نسخ و نستعلیق سده ۱۲ و ۱۳، دارای مهر ملا هادی ، با حواشی، بر کاغذ فستقی در ۵ برگ مختلف السطور نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۸۳/۰۰۲
موضوع اثر : چیستان/ معماها
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۲) تا قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی افشاریه روی بر خط زمان