شک و سهو در نماز افشاریه

نظر شما:

گویا تالیف محمد جعفر بن محمد صفی فارسی، نستعلیق سده ۱۲ و ۱۳، دارای مهر ملا هادی، بر کاغذ فستقی در ۴۰ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۸۳/۰۰۳
پدید آورندگان : محمد جعفربن محمد فارسی (مولف)
موضوع اثر : نماز/احکام
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۲) تا قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی افشاریه روی بر خط زمان