تنبه‌المغرورین علی و ساوس‌الشیاطین زندیه

نظر شما:

تالیف محمد بن ابی محمد مشهدی، نسخ سده ۱۲ و ۱۳، عنوان و نشان شنگرف، دارای مهر علی اکبر موسوی، بر کاغذ ترمه در ۳۶ برگ ۱۸ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۸۵/۰۰۲
پدید آورندگان : محمدبن ابی محمد مشهدی (مولف)
موضوع اثر : اخلاق اسلامی/ اخلاق مذهبی
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۲) تا قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی زندیه روی بر خط زمان