لمعات تیموریان (گورکانیان)

تألیف فخرالدین عراقی، نسخ با چاشنی تعلیق سدهٔ ۹ق، محشّی بین سطور و کنار صفحات، آغاز و انجام افتاده، کاغذ ترمه، قطع جانمازی و جلد تیماج سرخ ضربی طلاپوش.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۰۵۵/۰۰۰
پدید آورندگان : ابراهیم بن بزرگمهر عراقی (شاعر)
موضوع اثر : عرفان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، تیماج سرخ ضربی طلاپوش،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان