المصباح الوهاج‌المظهر للحق و رافع‌اللجاج فی معرفة حل‌الخراج قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مؤلّف ناشناس، تألیف در ۴ مقدمه و ۴ مطلب و خاتمه به خط نسخ مؤلّف در ۱۲۲۴ق، کاغذ فستقی، قطع نیم ربعی، جلد تیماج سرخ لایی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۰۶۵/۰۰۱
موضوع اثر : خراج
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای، تیماج سرخ لایی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان