ترجمه سه رساله احمدبن زین‌الدین احسایی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۲۵۰/۰۰۴
پدید آورندگان : سعیدبن اسماعیل محصص لاهیجی (کاتب) احمد بن زین الدین احسائی (مؤلف) محمد سعید لاهیجی (مترجم.)
موضوع اثر : حدیث/ داستان / اسلام
تاریخ خلق : ۱۲۹۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، تیماج،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان