کشف‌الحروف

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۶۵۳/۰۰۲
پدید آورندگان : عنایت‌الله حسینی شوشتری (مؤلف)
موضوع اثر : خوشنویسی
رنگ : نخودی
جنس : گوناگون، چرم میشن، پارچه،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی