فراست اوصاف زمان

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۶۵۴/۰۰۹
موضوع اثر : اندرزنامه‌ها
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, کاغذ ترمه