مطالع‌الانوار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۶۸۶/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدباقر بن محمدتقی شفتی بیدآبادی (شارح و مولف) جعفربن حسن محقق حلی (مؤلف اولیه)
موضوع اثر : نقد و تفسیر شرایع‌الاسلام جعفربن حسن محقق حلی/ فقه جعفری
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, قاجاریان
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان