تحفه شاهی

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۶۹۷/۰۰۶
پدید آورندگان : عمادالدین علی قاری استرآبادی (مؤلف)
موضوع اثر : تجوید قرآن
رنگ : پسته‌ای
جنس : پسته‌ای، چرم میشن، مقوا،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, نستعلیق