بخشی از مناسک حج

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۷۱۰/۰۰۸
پدید آورندگان : ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی (مؤلف)
موضوع اثر : حج
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۳) تا نامعلوم
رنگ : پسته‌ای
جنس : پسته‌ای، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی