اسب نامه در درمان و نگاهداری اسب قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

، شکسته تحریری ۱۵ شعبان ۱۲۵۶ق، در درمان و نگهداری اسب، آغاز افتاده، گویا مجموعه رسالات این نسخه برای علی¬خان افشار (دارندهٔ نسخه) استکتاب شده است (گ۱۱۵پ)، عنوان و نشان به شنگرف، ۳۵ گ (۴۶ر ـ ۸۱ ر)، ۱۶س، کاغذ فُستُقی، رکابه¬دار، جزوهای ۱۰برگی، جلد تیماج سیاه لایی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۸۳۱/۰۰۳
پدید آورندگان : علی خان افشار (دارنده نسخه)
موضوع اثر : پرورش اسب/ بیماریهای اسب
تاریخ خلق : ۱۵ شعبان ۱۲۵۶ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : پسته‌ای
جنس : پسته‌ای، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، تیماج لایی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان