اشعار ابن جوزی و شافعی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۸۴۲/۱۲۱
پدید آورندگان : ابوالقاسم وفا (کاتب) ابن جوزی (شاعر) شافعی (شاعر)
موضوع اثر : شعر عربی/ مجموعه‌ها
تاریخ خلق : از ۱۲۶۰ قمری (قرن ۱۳) تا ۱۲۷۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم میشن، مقوا،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان