التحفةالغرویه فی شرح اللمعةالدمشقیة قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۸۹۸/۰۰۱
پدید آورندگان : شیخ خضربن شلال عفکاوی نجفی (شارح و مولف) نعمت حویزی (کاتب) زین الدین بن علی شهید ثانی (مؤلف اولیه)
موضوع اثر : نقد و تفسیر اللمعة الدمشقیه زین‌الدین‌ بن علی شهید ثانی
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۳) تا قمری (قرن ۱۴)
رنگ : پسته‌ای
جنس : پسته‌ای، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, قاجاریان
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان