بندی از ابواب‌الجنان قزوینی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

از ابواب‌الجنان قزوینی، نستعلیق سده ۱۳، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ فستقی آبی در ۲ برگ ۳۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۴۱/۰۰۶
پدید آورندگان : قزوینی (مؤلف)
موضوع اثر : دعاها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : آبی
جنس : کاغذ فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان