هفت کشور قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف فخری بن امیر هروی در هفت منزل و هفت کشور و شش مسافت، شکسته نستعلیق سده ۱۳، دارای مهر علی بن مهدی، بر کاغذ فرنگی در ۱۲ برگ ۲۲ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۱۶/۰۰۳
پدید آورندگان : محمدبن امیری فخری هروی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : پسته‌ای
جنس : فرنگی، چرم تیماج،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان