تنقیح مقاله در توضیح رساله قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۲۵۱/۰۰۰
پدید آورندگان : هبةالله حسینی شاه‌میر (شارح و مولف) علی بن محمد قوشچی (مؤلف اولیه)
موضوع اثر : نجوم/ شرح هیأت علی بن محمد قوشچی
تاریخ خلق : ۱۲۷۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، آهار مهره، ضربی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, نجوم, قاجاریان
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان