رساله در تقطیر

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۲۸۰/۰۴۵
پدید آورندگان : میرزا ابوالحسن اخوی (کاتب) محمد بن زکریا رازی (مولف)
موضوع اثر : تقطیر
رنگ : آبی
جنس : فرنگی، چرم میشن، مقوا،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی