سه رساله در حروف ابی‌جاد

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۴۶۶/۰۱۶
پدید آورندگان : شریف محمد (کاتب)
موضوع اثر : حروف / علوم غریبه
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، تذهیب و جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک