الرسالةالمعینة

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۵۰۳/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدبن محمد نصیرالدین طوسی (مولف)
موضوع اثر : نجوم
تاریخ خلق : قمری
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، کاغذ ابری فرنگی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ابری سازی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر و ۷۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, خط نسخ, نجوم