سلک السلوک قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۵۲۷/۰۰۰
پدید آورندگان : ضیاءالدین بداونی (مولف)
موضوع اثر : تصوف / آداب طریقت
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، پارچه،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر و ۷۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان