تاریخ مشروطیت ایران قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۶۷۷/۰۰۰
موضوع اثر : تاریخ انقلاب مشروطه ایران
تاریخ خلق : ۱۳۲۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم ساغری، چرم میشن،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر و ۱۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان