خطبه دیوان حکیم شفائی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۷۳۵/۰۰۰
پدید آورندگان : میرزا تقی خان کاشانی (مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، پارچه،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، دستباف،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۵۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان