وقایع‌الایام فی احوال‌الانام قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۸۶۶/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدعلی‌بن محمدرضا (مولف و کاتب)
موضوع اثر : تاریخ/ گاهشماری
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر و ۴۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان