حقیقه البیان الشاهیه فی التلویح الی ترجیح المسالک النعمة اللهیة قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۵۸/۰۰۰
پدید آورندگان : علی بن اسکندر شیروانی (مولف) محمداسماعیل اصفهانی (کاتب)
موضوع اثر : انسان/عرفان
تاریخ خلق : ۱۲۲۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی آهارمهره، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، مجدول، ماشینی آهار مهره،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر و ۲۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان